Företagspresentation

Vi är ett företag med specialkompetens inom området trafiksignalteknik.
Vår verksamhet omfattar:

* Geometrisk utformning av trafiksignalreglerade korsningar
* Projektering av trafiksignalanläggningar och trafiksystem.
* Upprättande av Bygghandling.
* Upprättande av Förfrågningsunderlag för upphandling av trafiksignalanläggningar.
* Programmering och test av trafiksignalanläggningars funktion.
* Igångsättning/intrimning av trafiksignalanläggningar.
* Trafikteknisk tillsyn.
* Utveckling av förbättrade styrstrategier.
* Utveckling av programvaror för projektering av trafiksignaler.
* Capcal beräkningar
* TRANSYT-körningar

Vi har ingått i arbetsgrupper för framtagande av anvisningar såsom:

* ARGUS, Publikation 1987:1
* DV8, Publikation 1991:55
* LHOVRA-handboken, Publikation 1991:55
* Handbok NY Signalväxling, Publikation 1998:55

Vi deltager f.n. i Vägverkets arbetsgrupper för revidering av:

* RVT.
* ATB, Trafiksignaler.
* MATSIS.

Vi utför arbeten åt de flesta av Vägverkets regioner, ett flertal kommuner och
är ofta underkonsulter åt andra vägprojektörer.

Vi har mer än 25 år arbetserfarenhet inom arbetsområdet och
har deltagit i projektering av ca 1500 trafiksignalanläggningar.