Övrigt

Vi utvecklar även tillämpningar till Autocad och Microsoft Excel
i VBA (Visual Basic for Applications), se exempel på sidan
 "Projekteringsverkyg"