Pågående projekt

* Matsis, arbete med trafiksignalsystem Vasagatan i Stockholm

* Matsis, arbete med trafiksignalsystem Lidingövägen i Stockholm

* Matsis, arbete med trafiksignalsystem Valhallavägen i Stockholm

* Matsis, arbete med trafiksignalsystem Örbyleden i Stockholm

* Trafiksignaler i Stockholm.

* Trafiksignaler i Lund

* PRIBUSS i buss-signal på Valhallavägen

* E45 tillfälliga trafiklösningar vid Jordfallsbron

* Bussignaler i Sjöbo

* Bussprioritering i Västerås.

* Trafiksignaler i Helsingborg

* Bussprioritering i Helsingborg

* med flera......